ORBITA és un producte exclusiu de Teletransfer per millorar l’aire a les ciutats gràcies als suports impresos.

Mitjançant una tecnologia patentada, s’aplica sobre els productes impresos una capa de Pureti®, que converteix les superfícies tractades en purificants i autonetejants.

Com funciona?

La radiació UV del sol activa el procés de fotocatàlisi dels materials tractats, una reacció química que transforma les partícules contaminants de l’aire en OH (Radicals Hidroxil, innocus per al medi ambient) i vapor d’aigua

Cada m2 tractat equival a l’efecte descontaminant d’un arbre adult.

Quins avantatges té per a l’anunciant?

Com s’aplica

Es pot aplicar per micronebulització o amb una lámina pretractada, depenent dels casos.

Vols saber-ne més?

Vols ser ambaixador d’ORBITA i ser dels primers anunciants
en purificar l’aire dels seus clients?

Apunta’t