Compromesos amb el medi ambient

Com a empresa de referència al sector, assumim la nostra responsabilitat i volem donar un pas més. Volem ser també referent en ecologia i implementem una sèrie de procediments per a aconseguir-ho:

Sistemes d’impressió

Eliminem els sistemes que utilitzen solvents i apostem per sistemes respectuosos amb el medi ambient (tintes UV-gel, tintes làtex amb base aigua)

Materials lliures de PVC

Día a día estem en constant recerca de materials lliures de PVC

Optimització de materials

20 anys d’experiència ens permeten optimitzar i reduir el material sobrant.

Reciclatge

El 100% dels materials usats durant el procés són reciclats per empreses especialitzades

Materials

En constant evolució i sempre a l’avantguarda dels materials i tecnologies, hem donat un pas més per fer la nostra producció el més ecològica possible.

Per això, dia a dia tractem d’utilitzar més materials lliures de PVC per a la rotulació dels vehicles.

Hem eliminat els solvents, i els hem substituït per tintes UV-gel o làtex de base aigua.
Hem reduït la utilització de solvents i alcohols en el manteniment i neteja dels nostres equips.

Processos

Hem actualitzat els nostres equips amb la tecnologia puntera en impressió digital, amb tres idees en ment:

Velocitat

Les Canon Colorado permeten velocitats d’impressió de fins a 159m2/hora, amb alimentació i canvi de bobina automàtic i càrrega de tinta sense pausa. Això permet una reducció dels terminis d’entrega.

Qualitat

Fins a 1800pp de resolució, més de 50M de colors, tintes d’alta duració en una gran varietat de suports i elasticitat per a doblegar i estirar el material.

Ecologia

Les tintes UVgel no contenen solvents, VLC i, a més, ni la impressió ni els materials emeten HAPs (Hidrocarburs Aromàtics Policíclics) contaminants perillosos de l’aire.

Reciclatge

Ens comprometem a reciclar amb proveïdors qualificats tots els residus generats en la impressió, instal·lació i retirada dels nostres productes.

La qualitat de l’aire es una de les nostres preocupacions. per això ens hem assegurat que els nostres equips i les impressions que generem estiguin certificats i no emetin ni olors ni cap mena de substància tòxica i certificar el seu ús en interiors fins i tot en entorns sensibles com escoles i centres sanitaris.

Aire net

Tractament de l’aire

No només ens preocupem de no contaminar l’aire. Les impressions que generem també poden purificar l’aire durant la seva vida útil. Vols saber com? Aquí t’ho expliquem.

DESCOBREIX ORBITA